5 начина да цитирате годишен отчет

Съдържание:

5 начина да цитирате годишен отчет
5 начина да цитирате годишен отчет

Видео: 5 начина да цитирате годишен отчет

Видео: 5 начина да цитирате годишен отчет
Видео: Беслан. Помни / Beslan. Remember (english & español subs) 2023, Октомври
Anonim

Независимо дали пишете доклад за училище или доклад за бизнес среща, може да се наложи да се позовавате на годишния отчет на корпорацията. Информацията, която бихте включили в цитат, е по същество същата. Конкретният формат обаче може да варира в зависимост от стила на цитиране или препратки, който използвате. Чикагският и харвардският стил са най -често използваните в бизнес училищата. В други дисциплини или области можете да използвате стила на Американската психологическа асоциация (APA) или Асоциацията на съвременния език (MLA).

Стъпки

Примерни цитати

Image
Image

Годишен доклад APA Цитати

Image
Image

Годишен доклад Harvard Citations

Image
Image

Годишен доклад Chicago Citations

Метод 1 от 4: Чикаго

Посочете годишен отчет Стъпка 1
Посочете годишен отчет Стъпка 1

Стъпка 1. Първо поставете името на корпорацията

В библиографските записи, използващи стил Чикаго, обикновено започвате с името на автора. В случай на годишен отчет, самата корпорация винаги се счита за автор. Поставете точка в края на името на корпорацията, освен ако такава вече не е там.

Пример: World Wrestling Entertainment, Inc

Цитирайте Годишен отчет Стъпка 2
Цитирайте Годишен отчет Стъпка 2

Стъпка 2. Предоставете пълното заглавие на доклада

Годишният отчет може просто да бъде наречен „Годишен отчет“с годината или може да има друго име. Въведете пълното заглавие с главни букви, с главни букви съществителни, местоимения, прилагателни, глаголи и наречия. Поставете точка в края на заглавието.

Пример: World Wrestling Entertainment, Inc. WWE Reimagine: Годишен отчет за 2017 г

Посочете годишен отчет Стъпка 3
Посочете годишен отчет Стъпка 3

Стъпка 3. Избройте пълната дата на публикуване на доклада

Повечето годишни отчети ще предоставят деня, месеца и годината, в която докладът е публикуван или пуснат на инвеститорите. Включете възможно най-много информация, като датата е във формат месец-ден-година. Поставете точка след датата.

Пример: World Wrestling Entertainment, Inc. WWE Reimagine: Годишен отчет за 2017 г. 31 март 2018 г

Посочете годишен отчет Стъпка 4
Посочете годишен отчет Стъпка 4

Стъпка 4. Добавете URL адреса и датата на достъп за онлайн отчети

Ако сте имали достъп до годишния отчет онлайн, копирайте пълния URL адрес, където отчетът може да бъде прегледан, след което поставете запетая. След запетаята въведете думата „достъпен“и посочете датата, на която сте прегледали отчета във формат месец-ден-година.

Пример: World Wrestling Entertainment, Inc. WWE Reimagine: Годишен отчет за 2017 г. 31 март 2018 г. https://corporate.wwe.com/~/media/Files/W/WWE/annual-reports/annual-report-2017.pdf, достъпен на 23 август 2018 г

Цитирайте Годишен отчет Стъпка 5
Цитирайте Годишен отчет Стъпка 5

Стъпка 5. Използвайте запетаи вместо точки в бележките под линия

Когато цитирате годишния доклад в текста на вашия доклад, ще включите същата информация, която сте направили във вашата библиография. Пунктуацията обаче е малко по -различна в бележките под линия, отколкото в библиографските записи. Бележките под линия също включват номера на страницата, където може да се намери материалът, който сте перифразирали или цитирали.

Пример за бележка под линия: World Wrestling Entertainment, Inc., WWE Reimagine: Годишен доклад за 2017 г., 31 март 2018 г., стр. 47, от корпоративния уебсайт на World Wrestling Entertainment, Inc., https://corporate.wwe.com/~/media/Files/W/WWE/annual-reports/annual-report-2017.pdf, достъпен на 23 август 2018 г

Метод 2 от 4: Харвард

Посочете годишен отчет Стъпка 6
Посочете годишен отчет Стъпка 6

Стъпка 1. Започнете цитирането си с името на корпорацията

Цитат от Харвард в референтния списък обикновено започва с автора на източника. В случай на годишен доклад авторът е корпорацията, а не конкретно лице. Поставете точка в края на името, ако вече няма такава в края на съкращението (като Inc. или Ltd.).

Пример: World Wrestling Entertainment, Inc

Посочете годишен отчет Стъпка 7
Посочете годишен отчет Стъпка 7

Стъпка 2. Посочете годината на доклада

След името на корпорацията посочете годината на публикуване на годишния отчет в скоби. Поставете точка след затварящите скоби. Имайте предвид, че макар годината на публикуване обикновено да е същата като годината на годишния доклад, това може да е следващата година.

Пример: World Wrestling Entertainment, Inc. (2018)

Цитирайте Годишен отчет Стъпка 8
Цитирайте Годишен отчет Стъпка 8

Стъпка 3. Избройте пълното заглавие на доклада в курсив

Някои годишни доклади ще бъдат озаглавени просто „Годишен отчет“с годината, докато други ще имат уникално заглавие. Въведете пълното заглавие, като използвате изречение, като главни букви пишете само първата дума и всички собствени съществителни. Поставете точка в края на заглавието.

Пример: World Wrestling Entertainment, Inc. (2018). WWE преосмисля: годишен доклад за 2017 г

Посочете годишен отчет Стъпка 9
Посочете годишен отчет Стъпка 9

Стъпка 4. Включете местоположението и името на издателя

След заглавието въведете града, в който се намира издателят, двоеточие и след това името на компанията, която е публикувала доклада. Ако в самия доклад не е посочен отделен издател, използвайте корпорацията като издател.

Пример: World Wrestling Entertainment, Inc. (2018). WWE преосмисля: годишен доклад за 2017 г. Stamford, CT: World Wrestling Entertainment, Inc

Посочете годишен отчет Стъпка 10
Посочете годишен отчет Стъпка 10

Стъпка 5. Добавете URL и дата на достъп, ако сте намерили отчета онлайн

Въведете израза „Налично в“, след това двоеточие. Копирайте пълния URL адрес, където отчетът може да бъде намерен онлайн. В скоби въведете думата „Достъп“и след това посочете датата, на която сте получили достъп до отчета във формат ден-месец-година. Не съкращавайте името на месеца. Поставете точка след затварящите скоби.

Пример: World Wrestling Entertainment, Inc. (2018). WWE преосмисля: годишен доклад за 2017 г. Stamford, CT: World Wrestling Entertainment, Inc. Достъпно на https://corporate.wwe.com/~/media/Files/W/WWE/annual-reports/annual-report-2017.pdf (достъпен на 23 август 2018 г.)

Посочете годишен отчет Стъпка 11
Посочете годишен отчет Стъпка 11

Стъпка 6. Използвайте цитати с авторска дата в скоби в основната част на работата си

За годишен доклад авторът е корпорацията, издала годишния доклад. Датата е годината на публикуване, а не годината на доклада (ако те се различават).

  • Пример: (World Wrestling Entertainment, Inc., 2017)
  • Когато цитирате директно от отчета, добавете номер на страница. Можете също да добавите номер на страница, дори ако парафразирате, ако искате да привлечете вниманието на читателя си към тази конкретна страница. Например: (World Wrestling Entertainment, Inc., 2017, стр. 47)
Посочете годишен доклад Стъпка 12
Посочете годишен доклад Стъпка 12

Стъпка 7. Заменете точките със запетаи за австралийски стил

Австралия използва малко по-различно форматиране за препратки в стил Харвард. Цитатът ви ще включва същата информация, но с различни пунктуации.

  • Пример за печат в Австралия: World Wrestling Entertainment, Inc., 2017, WWE преосмислят: годишен доклад за 2017 г., World Wrestling Entertainment, Inc., Stamford, CT.
  • Пример онлайн в Австралия: World Wrestling Entertainment, Inc., 2017 г., WWE преосмисли: годишен доклад за 2017 г., прегледан на 23 август 2018 г., https://corporate.wwe.com/~/media/Files/W/WWE/annual-reports/annual -отчет-2017.pdf.

Метод 3 от 4: APA

Посочете годишен отчет Стъпка 13
Посочете годишен отчет Стъпка 13

Стъпка 1. Започнете с името на корпорацията

Библиографските справки на APA обикновено започват с името на автора. В случай на годишен доклад, авторът е издал доклада. Поставете точка след името на корпорацията.

Пример: World Wrestling Entertainment, Inc

Цитирайте годишен отчет Стъпка 14
Цитирайте годишен отчет Стъпка 14

Стъпка 2. Включете в скоби годината на публикуване

След името на корпорацията посочете годината на публикуване на доклада. Обикновено това е същото като годината на доклада, но може да е и годината след това. Поставете точка след затворените скоби.

Пример: World Wrestling Entertainment, Inc. (2018)

Посочете годишен отчет Стъпка 15
Посочете годишен отчет Стъпка 15

Стъпка 3. Въведете пълното заглавие на доклада с курсив

Използвайте изречение с главни букви само с първата дума (освен ако не е число) и всички собствени съществителни в заглавието. Ако има подзаглавие, поставете двоеточие след заглавието и с главни букви първата дума на субтитъра. Поставете точка в края.

Пример: World Wrestling Entertainment, Inc. (2018). WWE преосмисля: годишен доклад за 2017 г

Цитирайте Годишен отчет Стъпка 16
Цитирайте Годишен отчет Стъпка 16

Стъпка 4. Посочете URL адреса, ако сте имали достъп до отчета онлайн

Започнете с фразата „Извлечено от“и след това копирайте пълната, директна постоянна връзка към годишния отчет. Ако сте получили достъп до доклада онлайн, това е краят на цитата ви от APA. Не е необходимо да поставяте точка в края на URL адреса.

Пример: World Wrestling Entertainment, Inc. (2018). WWE преосмисля: годишен доклад за 2017 г. Изтеглено от

Цитирайте Годишен отчет Стъпка 17
Цитирайте Годишен отчет Стъпка 17

Стъпка 5. Избройте публикуваната информация за годишните отчети в печат

Ако погледнахте печатната версия на годишен отчет, а не онлайн версията, заменете URL адреса с местоположението и името на издателя, точно както бихте направили, ако се позовавате на книга. Ако корпорацията публикува свой собствен доклад, въведете „Автор“като издател, вместо да въвеждате отново името на корпорацията.

Пример: World Wrestling Entertainment, Inc. (2018). WWE преосмисля: годишен доклад за 2017 г. Stamford, CT: Автор

Посочете годишен отчет Стъпка 18
Посочете годишен отчет Стъпка 18

Стъпка 6. Използвайте стила на авторската дата за цитати в текстови скоби

Когато перифразирате материал от годишния доклад в основната си част, включете цитат в скоби, който ще насочи читателя ви към пълния цитат във вашия списък с референции.

  • Пример: (World Wrestling Entertainment, Inc., 2017).
  • Ако цитирате директно от доклада, поставете запетая след годината и посочете номера на страницата, където цитираният материал може да бъде намерен. Например: (World Wrestling Entertainment, Inc., 2017, стр. 47).

Метод 4 от 4: MLA

Цитирайте Годишен отчет Стъпка 19
Цитирайте Годишен отчет Стъпка 19

Стъпка 1. Първо посочете името на корпорацията

Във вашия запис „Цитирани произведения“използвайте името на корпорацията като име на автора на годишния отчет. Поставете точка в края на името (освен ако вече няма точка за съкращение).

Пример: World Wrestling Entertainment, Inc

Цитирайте Годишен отчет Стъпка 20
Цитирайте Годишен отчет Стъпка 20

Стъпка 2. Избройте заглавието и годината на доклада За MLA въведете заглавието на доклада, като използвате заглавие

Ще пишете с главни думи повечето думи в заглавието, включително съществителни, местоимения, прилагателни, глаголи и наречия. Поставете запетая след заглавието на доклада, след което добавете годината на публикуване на отчета. Курсив заглавието, но не и годината. Поставете период след годината.

Пример: World Wrestling Entertainment, Inc. WWE Reimagine: Годишен отчет за 2017 г., 2018 г

Посочете годишен отчет Стъпка 21
Посочете годишен отчет Стъпка 21

Стъпка 3. Включете името на базата данни, ако е подходящо

Има онлайн бази данни, които архивират годишни отчети за много различни корпорации. Ако сте намерили годишния отчет в някоя от тези бази данни, посочете го в цитата си. Поставете името на базата данни с курсив, с точка непосредствено след него.

Пример: World Wrestling Entertainment, Inc. WWE Reimagine: Годишен отчет за 2017 г., Mergent Online

Посочете годишен доклад Стъпка 22
Посочете годишен доклад Стъпка 22

Стъпка 4. Определете формата и датата на достъп, ако е приложимо

Ако сте получили достъп до годишния отчет онлайн, включете думата „Мрежа“в цитата си. Тази дума трябва да бъде включена независимо дали сте извадили годишния отчет от база данни или от уебсайта на компанията. След думата „Мрежа“поставете точка. Посочете датата, на която сте получили достъп до годишния отчет, използвайки формата ден-месец-година, след което поставете период, за да затворите цитата си.

Пример: World Wrestling Entertainment, Inc. WWE Reimagine: Годишен отчет за 2017 г., 2018. Web. 23 август 2018 г

Посочете годишен отчет Стъпка 23
Посочете годишен отчет Стъпка 23

Стъпка 5. Използвайте фирменото име и номера на страницата за цитати в текст

В текста на доклада си посочвайте цитати в скоби всеки път, когато перифразирате или цитирате материал от годишния доклад. Ако споменавате името на корпорацията в изречението, трябва само да включите номера на страницата в скобите си.

  • Пример: „World Wrestling Entertainment, Inc. отчете 7,3 милиона долара капитализирани разходи за телевизионна продукция за 2017 г. (47).“
  • Пълен пример в скоби: (World Wrestling Entertainment, Inc. 47)

Препоръчано: