Как да анализираме тона в литературата (със снимки)

Съдържание:

Как да анализираме тона в литературата (със снимки)
Как да анализираме тона в литературата (със снимки)
Anonim

В литературата тонът се отнася до отношението на автора към темата, героите или събитията от разказ. Разбирането на тона на литературното произведение може да ви помогне да станете по -добър читател. Може също да се наложи да анализирате тона на литературно произведение за есе или задача за клас. За да анализирате тона, започнете с разпознаване на често срещаните тонове в литературата. След това определете тона в литературното произведение и го опишете ефективно, за да получите високи оценки в есето си.

Стъпки

Част 1 от 3: Разпознаване на общите тонове в литературата

Анализирайте тона в литературата Стъпка 1
Анализирайте тона в литературата Стъпка 1

Стъпка 1. Забележете дали тонът е тържествен или мрачен

Един от най -често срещаните тонове в литературата е тържествен или мрачен тон, където тонът се чувства тежък или сериозен. Често тонът изглежда мрачен или тъмен, ако е тържествен. Можете да отговорите на тържествена литературна творба, като се почувствате тъжни или разтревожени.

Добър пример за тържествен или мрачен тон е разказът „Училището“на Доналд Бартелме

Анализирайте тона в литературата Стъпка 2
Анализирайте тона в литературата Стъпка 2

Стъпка 2. Разпознайте напрегнат тон

Друг често срещан тон в литературата е напрегнат тон, който създава у читателя чувство на страх и очакване. Често може да се почувствате на ръба на седалката си или да сте пълни с безпокойство, докато четете литературно произведение с напрегнат тон.

Добър пример за напрегнат тон е в разказа „Лотарията“от Шърли Джаксън

Анализирайте тона в литературата Стъпка 3
Анализирайте тона в литературата Стъпка 3

Стъпка 3. Обърнете внимание на хумористичен тон

Литературно произведение с хумористичен тон често ще разсмее или усмихне читателя. Това може да изглежда като игриво, остроумно или иронично. Понякога писателите използват хумористичен тон, за да се противопоставят на тържествен тон в същото произведение, например в роман или разказ.

Добър пример за хумористичен тон е стихотворението „Снежна топка“от Шел Силвърщайн

Анализ на тона в литературата Стъпка 4
Анализ на тона в литературата Стъпка 4

Стъпка 4. Забележете саркастичен тон

Саркастичен тон често се използва за предизвикване на смях или забавление у читателя. Може да се окаже хапещо и критично. Можете да намерите саркастичен тон в романи и разкази, особено ако те са разказани от първо лице с разказвач, който има саркастично или сухо чувство за хумор.

Добър пример за саркастичен тон е в романа „Ловецът в ръжта“на Дж. Д. Селинджър

Стъпка 5. Разпознайте връзката между тон и жанр

В много случаи жанрът на парчето може да ви даде улики за тона. Например напрегнат тон често се среща в трилъри или мистерии, докато хумористичен тон често се среща в комедийни и сатирични произведения.

Анализирайте тона в литературата Стъпка 5
Анализирайте тона в литературата Стъпка 5

Стъпка 6. Бъдете наясно с разликата между настроение и тон в литературата

Може да бъде трудно да се направи разлика между настроение и тон в литературата, особено защото те често са свързани или взаимосвързани. Настроението е различно от тона, тъй като описва обстановката и атмосферата на текст. Настроението се създава чрез реакцията на читателя на тона в произведението. Настроението и тонът обаче се формират от способността на писателя да предаде емоцията на читателя.

Например, ако историята е поставена в изоставена хижа в гората, тя може да има страховито или тревожно настроение. След това авторът може да има разказвач или главен герой, който използва мрачен или депресиращ тон, за да опише на читателя каютата в гората

Част 2 от 3: Определяне на тона в литературно произведение

Анализирайте тона в литературата Стъпка 6
Анализирайте тона в литературата Стъпка 6

Стъпка 1. Забележете думата избор и език

Един от начините, по които можете да определите тона в литературното произведение, е да обърнете внимание на думите и езика, използвани от автора. Помислете защо авторът е избрал определени думи или език, за да опише сцена. Помислете защо определени думи са били използвани за обсъждане на герой. Помислете как тези избори създават тон.

  • Например, можете да изучите откъс от разказа „Училището“: „И всички дървета умряха … Не знам защо са умрели, просто са умрели. Възможно е нещо да не е наред с почвата или може би нещата, които получихме от детската стая не беше най -добрата … Всички тези деца, гледащи тези малки кафяви пръчки, беше потискащо.”
  • В пасажа Бартълме създава тържествен, мрачен тон, като използва думи като „потискащо“, „мъртво“, „умряло“и „грешно“.
Анализирайте тона в литературата Стъпка 7
Анализирайте тона в литературата Стъпка 7

Стъпка 2. Вижте структурата на изречението

Прочетете няколко реда от литературното произведение и забележете как са структурирани изреченията. Може да забележите, че изреченията са кратки и често не се различават по дължина, създавайки определен тон. Или може да забележите изречения, които са дълги и извиват страницата. Това може да създаде медитативен или замислен тон.

Например в много романи за трилъри изреченията често са кратки и точни, с много малко прилагателни или наречия. Това може да помогне за създаването на напрегнат тон, пълен с действия и напрежение

Анализирайте тона в литературата Стъпка 8
Анализирайте тона в литературата Стъпка 8

Стъпка 3. Разгледайте образите

Друг начин, по който можете да определите тона на парче, е да разгледате образите, използвани от автора, за да опишете обстановка, сцена или герой. Някои изображения ще създадат определен тон на парчето. Силните образи могат да ви насочат към тона, предвиден от автора.

Например, ако лицето на човек е описано като „сияещо от щастие и вълнение“, това може да създаде радостен тон. Или ако една кабина в гората е описана като „мръсна с пръстовите отпечатъци на предишните обитатели“, това може да създаде напрегнат тон

Стъпка 4. Определете дали авторът използва ирония

Има различни видове ирония, включително словесна, ситуационна и драматична. Една ситуация се описва като иронична, ако очакванията и реалността на тази ситуация са несъвместими. Иронията често е свързана със сарказъм, но не винаги. Обърнете внимание на употребата на ирония в литературата и разгледайте как тя допринася за тона или за промяна на тона.

Например, ако някой каже: „Добре, че днес носех парка си“, когато температурата е 85 ° F (29 ° C), той използва словесна ирония

Анализирайте тона в литературата Стъпка 9
Анализирайте тона в литературата Стъпка 9

Стъпка 5. Прочетете работата на глас

Четенето на литературно произведение на глас може да ви помогне да разберете по -добре дикцията на парчето. Дикцията се отнася до това как думите звучат една до друга в изречение. Често е по -ясно, когато произведение се чете на глас, тъй като можете да чуете как звучи всяка дума и да обърнете внимание на това как това създава определен тон на парчето.

Например, можете да прочетете следните редове от „Ловецът в ръжта“на глас, за да определите тона: „По дяволите, парите. Винаги ще те направи синя по дяволите. " Използването на „по дяволите“и „синьо по дяволите“придава на линията саркастичен или горчив тон, с нотка на хумор и тъга

Анализирайте тона в литературата Стъпка 10
Анализирайте тона в литературата Стъпка 10

Стъпка 6. Обърнете внимание, че едно произведение може да има повече от един тон

Обичайно е авторът да използва повече от един тон в литературно произведение, особено дълго произведение като роман. Може да забележите, че тонът се променя в работата от глава в глава, разказвач на разказвач или сцена на сцена. Авторът може да направи това, за да влезе в конкретния глас на герой или да сигнализира за промяна в героите или действието в парчето.

Например, един роман може да започне с хумористичен тон и да премине в по -сериозен тон, тъй като авторът се задълбочава в историята на героя или личните му отношения

Част 3 от 3: Описване на тона в литературно произведение

Анализирайте тона в литературата Стъпка 11
Анализирайте тона в литературата Стъпка 11

Стъпка 1. Използвайте прилагателни

За да опишете тона на литературното произведение, използвайте конкретни прилагателни, които илюстрират кой тон използва разказвачът, като например „мрачен“, „тържествен“, „хумористичен“или „саркастичен“. Колкото по -конкретни сте, когато описвате тона, толкова по -проницателен ще бъде вашият анализ.

  • Например, можете да напишете: „Авторът използва думи като„ супер “,„ запален “,„ страхотен “и„ вълнуващ “, за да създаде оптимистичен тон.“
  • Можете да използвате повече от едно прилагателно, ако това ще направи описанието ви по -точно.
Анализирайте тона в литературата Стъпка 12
Анализирайте тона в литературата Стъпка 12

Стъпка 2. Представете доказателства от текста

След като подробно опишете тона, използвайте няколко цитати от текста, за да подкрепите аргумента си. Изберете цитати, които ясно илюстрират тон въз основа на избора на дума, език, дикция или образи.

  • Например, ако пишете за Великия Гетсби от Ф. Скот Фицджералд, можете да използвате последния ред на книгата като пример: „Така че ние бием, лодки срещу течението, върнати непрестанно в миналото.“
  • След това можете да отбележите, че образите на лодка, която върви срещу течението, както и използването на думите „бие“, „носено“и „минало“създават тържествен, носталгичен тон към края.
Анализирайте тона в литературата Стъпка 13
Анализирайте тона в литературата Стъпка 13

Стъпка 3. Сравнете различни тонове в едно и също произведение

Ако в работата има повече от един тон, сравнете различните тонове в анализа си. Това често се случва, когато литературното произведение е дълго, като роман или епична поема. Определете кога се случва промяната в тона в литературното произведение. Обсъдете защо смятате, че тонът се променя и как се е отразил на вас като читател.

  • Обърнете внимание, ако тоналните промени съвпадат с конкретни знаци и/или промени в перспективата или гледната точка.
  • Например, можете да отбележите: „Тонът се измества в глава 13 от хумористичен тон към по -сериозен тон. Това се случва, когато разказвачът обсъжда болестта и смъртта на майка си."
Анализирайте тона в литературата Стъпка 14
Анализирайте тона в литературата Стъпка 14

Стъпка 4. Свържете тона с други литературни елементи

В зависимост от обхвата на заданието, уверете се, че вашият анализ на тона е свързан с други елементи, като настроение, сюжет, тема и стил. Тонът на произведението често се използва за илюстриране на по -голяма тема или за създаване на ясно настроение. Тонът на свързване с тези други елементи може да изостри анализа ви и да го направи много по -силен.

Например, можете да свържете носталгичния, тържествен тон на заключителната линия в „Великият Гетсби“с темите за спомен, загуба и осуетена любов в романа

Видео - С помощта на тази услуга може да се сподели част от информацията с YouTube

Популярни по теми