4 начина да напишете съдържание

Съдържание:

4 начина да напишете съдържание
4 начина да напишете съдържание
Anonim

Съдържанието в документ действа като карта за читателя, което му улеснява намирането на информация в документа въз основа на заглавието и номера на страницата. Доброто съдържание трябва да бъде организирано, лесно за четене и лесно за използване. Можете да напишете Съдържание ръчно на вашия компютър или да създадете инструмент за текстообработка за вас. Уверете се, че Съдържанието е правилно форматирано във вашия окончателен документ, така че да е възможно най -точен и достъпен.

Стъпки

Примерни съдържания

Image
Image

Съдържание Шаблон

Поддръжка на wikiHow и отключете всички проби.

Image
Image

Примерно съдържание

Поддръжка на wikiHow и отключете всички проби.

Image
Image

Примерно съдържание на готварска книга

Поддръжка на wikiHow и отключете всички проби.

Метод 1 от 3: Създаване на съдържанието на текстов процесор

Напишете Съдържание Стъпка 1
Напишете Съдържание Стъпка 1

Стъпка 1. Започнете нова страница след заглавната страница

Съдържанието трябва да се показва след заглавната страница в документа. За да създадете съдържанието ръчно, започнете нова страница веднага след заглавната страница. По този начин не е нужно да се притеснявате за преместването на Съдържанието в документа по -късно. Това може да доведе до изхвърляне на подреждането на страниците в Съдържанието.

Съдържанието трябва да е на собствена страница. Не включвайте въвеждането или посвещението на същата страница като Съдържанието

Напишете Съдържание Стъпка 2
Напишете Съдържание Стъпка 2

Стъпка 2. Избройте заглавията на документа по ред

Започнете, като изброите заглавията на всеки раздел в документа по ред. Включете първо само основните заглавия или заглавия в документа. Запишете ги вертикално на страницата, като използвате същия шрифт и размер на шрифта за всяко заглавие.

Например, можете да запишете основните заглавия като „Въведение“, „Пример 1“или „Заключение“

Напишете Съдържание Стъпка 3
Напишете Съдържание Стъпка 3

Стъпка 3. Добавете подзаглавия, ако е приложимо

Подзаглавията ще бъдат подтеми под основните теми или раздели в статията. Те трябва да имат свои собствени заглавия в документа. Запишете всички подзаглавия под приложимите основни заглавия.

 • Например под основното заглавие „Въведение“можете да напишете подзаглавието „Теми и понятия“. Или под основното заглавие „Заключение“можете да напишете „Окончателен анализ“.
 • Можете също така да включите подзаглавия под подзаглавията, ако е приложимо. Например под подзаглавие „Теми и понятия“може да имате подзаглавие „Идентичност“.
 • Някои документи изобщо нямат подзаглавия, а само основни. Ако случаят е такъв, пропуснете тази стъпка.
Напишете Съдържание Стъпка 4
Напишете Съдържание Стъпка 4

Стъпка 4. Напишете номера на страници за всяко заглавие

Запишете номера на страницата, от която започва всяко заглавие в документа. Включете само номера на страницата, който отбелязва началото на заглавието. Не е нужно да включвате в съдържанието номера на страницата, където завършва секцията.

Например, ако раздел „Въведение“започва на страница 1, ще прикачите „страница 1“към заглавието Въведение. Ако раздел „Заключение“започва на страница 45, прикрепете „страница 45“към заглавието Заключение

Напишете Съдържание Стъпка 5
Напишете Съдържание Стъпка 5

Стъпка 5. Поставете съдържанието в таблица

Направете таблица с две колони. След това подредете заглавията и подзаглавията в първата колона по ред. Поставете приложимите номера на страници във втората колона.

 • Проверете дали подзаглавията се намират под правилните заглавия, вдлъбнати вдясно.
 • Уверете се, че има и номера на страници за изброените подзаглавия.
 • Можете да центрирате съдържанието в таблицата, като използвате опциите на таблицата, ако искате съдържанието да се показва на няколко интервала от редовете на таблицата. Можете също така да оставите съдържанието с отстъп вляво, ако предпочитате.
Напишете Съдържание Стъпка 6
Напишете Съдържание Стъпка 6

Стъпка 6. Озаглавете Съдържанието

Добавете заглавие в горната част на съдържанието. Обикновено заглавието е „Съдържание“или „Съдържание“.

Можете да поставите заглавието над таблицата или в отделен ред в горната част на останалото съдържание

Метод 2 от 3: Използване на инструмент за текстообработка

Напишете Съдържание Стъпка 7
Напишете Съдържание Стъпка 7

Стъпка 1. Уверете се, че заглавията и номерата на страниците са правилни в документа

Преди да използвате програма за текстообработка като Microsoft Word за създаване на Съдържанието, уверете се, че заглавията и номерата на страниците са правилни. Отбележете всяка заглавие и подзаглавие в документа, като проверите дали всеки раздел има приложимо заглавие.

Трябва също да потвърдите, че номерата на страниците са правилни в документа. Всяка страница трябва да бъде номерирана по ред. Наличието на правилни номера на страници ще гарантира, че Съдържанието е създадено правилно, когато използвате инструмента за текстообработка

Напишете Съдържание Стъпка 8
Напишете Съдържание Стъпка 8

Стъпка 2. Отворете раздела Стилове

Разделът Стилове ще бъде в раздела Начало в Microsoft Word 2007 и 2010. Разделът Стилове ще ви позволи да маркирате всяка заглавка във вашия документ. Това ще улесни програмата за текстообработка да създаде съдържанието за вас.

Напишете Съдържание Стъпка 9
Напишете Съдържание Стъпка 9

Стъпка 3. Поставете етикет на всяка заглавие в документа

След като отворите раздела Стилове, ще видите „Заглавие 1“, посочено като опция. Започнете с етикетиране на всяко основно заглавие „Заглавие 1“. Маркирайте всяко основно заглавие и кликнете върху „Заглавие 1“в раздела Стилове.

 • Ако във вашия документ има подзаглавия, маркирайте ги като „Заглавие 2“. Маркирайте всяка подзаглавие и кликнете върху „Заглавие 2“в раздела Стилове.
 • Ако във вашия документ има подзаглавия, ги маркирайте като „Заглавие 3“. Маркирайте всяка подзаглавие и кликнете върху „Заглавие 3“в раздела Стилове.
 • Текстът и шрифтът за всяко основно заглавие могат да се променят в зависимост от настройките за „Заглавие 1“, „Заглавие 2“и „Заглавие 3“. Можете да изберете предпочитания от вас текст и шрифт за всяко основно заглавие, така че да се появяват както искате в съдържанието.
Напишете Съдържание Стъпка 10
Напишете Съдържание Стъпка 10

Стъпка 4. Започнете нова страница след заглавната страница

Повечето от съдържанието следват заглавната страница в документ. Подгответе нова страница, за да можете да я попълните със съдържанието. Щракнете върху новата страница на мястото, където искате да се появи Съдържанието.

Съдържанието трябва да е на собствена страница. Не включвайте въвеждането или посвещението на същата страница като Съдържанието

Напишете Съдържание Стъпка 11
Напишете Съдържание Стъпка 11

Стъпка 5. Отидете в раздела Справка и изберете опцията Съдържание

Разделът „Справка“трябва да се появи в раздела „Документни елементи“в Microsoft Word 2007 и 2010. Опцията „Съдържание“ще се появи под раздела „Справки“. След като щракнете върху опцията Съдържание, Съдържанието трябва да се появи автоматично на новата страница с приложимите заглавия и номера на страници.

 • Можете да изберете вградените опции за съдържание, където инструментът автоматично ще избере размер и стил на шрифта за вас.
 • Можете също да отидете от списък с персонализирано Съдържание, където избирате цвета и размера на шрифта според вашите предпочитания.

Метод 3 от 3: Полиране на съдържанието

Напишете Съдържание Стъпка 12
Напишете Съдържание Стъпка 12

Стъпка 1. Уверете се, че заглавията са форматирани правилно

След като създадете Съдържанието, трябва да проверите дали са форматирани правилно. Прочетете съдържанието, за да се уверите, че всички заглавия са написани правилно и без граматически или пунктуационни грешки. Проверете дали заглавията, изброени в съдържанието, съответстват на заглавията в документа.

Трябва също да проверите подзаглавията или подзаглавията в съдържанието, ако е приложимо, за да се уверите, че съответстват на тези в документа

Напишете Съдържание Стъпка 13
Напишете Съдържание Стъпка 13

Стъпка 2. Потвърдете, че номерата на страниците съответстват на документа

Трябва също така да проверите двойно номерата на страниците в съдържанието, за да сте сигурни, че съвпадат с номерата на страниците в документа. Прегледайте всяко заглавие в съдържанието, за да се уверите, че номерата на страниците съвпадат. Не искате неправилно номериране на страници в съдържанието, тъй като ще бъде трудно да се използва, ако това се случи.

Напишете Съдържание Стъпка 14
Напишете Съдържание Стъпка 14

Стъпка 3. Актуализирайте съдържанието, ако направите промяна

Ако промените заглавия в документа, като например правопис на заглавие, ще трябва да актуализирате Съдържанието. Ще трябва да направите това и ако номерата на страниците се променят в документа.

 • Ако сте създали Съдържанието ръчно, направете това, като влезете и коригирате заглавията и/или номерата на страниците, когато се променят.
 • Ако сте създали Съдържанието с инструмент за текстообработка, актуализирайте го, като щракнете върху опцията Актуализиране до опцията Съдържание в раздела Справка. Можете да кликнете отстрани върху Съдържанието и да изберете „актуализиране“по този начин.

Популярни по теми